HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TỈNH THANH HÓA
Copyright © VNPT Group v3.1.29032024
Thông tin hỗ trợ hệ thống

- Để đảm bảo thông tin hồ sơ CCVC được bảo mật, sau khi anh/chị đăng nhập bằng mật khẩu mặc định Vnpt#123 thì hệ thống sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu.
- Anh/chị lưu ý khi đổi mật khẩu mới bao gồm:
Tối thiểu 8 ký tự, không dấu, có chữ viết hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt.
Ví dụ: Một CBCCVC có họ tên đầy đủ là: Nguyễn Xuân Thanh có ngày sinh: 09/09/1990
=> thì có mật khẩu có thể đặt là: Thanh@1990 hoặc Thanh1990@
- Nếu cập nhật mật khẩu mới vẫn không Đăng nhập được xin mời liên hệ với cán bộ hỗ trợ để được hướng dẫn.
Thông tin đầu mối hỗ trợ:

DANH SÁCH ĐẦU MỐI HỖ TRỢ THEO TỪNG CỤM

Xin cảm ơn!

XEM TÀI LIỆU HDSD

XEM VIDEO HDSD